Z Košíc do Užhorodou na Bicykli

Zájdite na kávu do centra Užhorodu na bicykli!

Z Košíc je možné urobiť zaujímavú cyklotrasu až do centra mesta Užhorod na Ukrajine. Celkový čas trvá. Trasu absolvovali aj niektorí členovia Surfclubu v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. Trasa sa skladá väčšinou z poľných a vedľajších málofrekventovaných asfaltových ciest, cestou sú miesta kde je možné sa občerstviť. Prevýśenie je minimálne. Cesta nie je náročná.

Trasa:

11:15 - Košice (cyklovlakom do Čiernej nad Tysou)
13:00 - Čierna n. Tisou (štart na bicykli)
13:15 - Boťany
13:45 - Lávka ponad Latoricu
14:15 - Slemence - hraničný priechod
15:30 - Užhorod

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk