Surfclub Veľká Domaša

Surfclub je domovský prístav jachtingu klubu Akademik Technickej Univerzity Košice na vodnej nádrži Veľká Domaša. Neďaleko rekreačného strediska Eva a obce Holčíkovce.

Všetko o Surfclube sa dozvieš tu...

Surfclub Domaša

Summer in Surfclub

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk