Wakeboarding

Wakeboarding je vodný neolympijský šport, ktorý spočíva v jazde na doske - wakeboarde - ťahaným loďou alebo káblovým vlekom po vodnej hladine. Vznikol ako kombinácia vodného lyžovania a techniky surfingu.

Wakeboarding za loďou:
Wakeboardista je ťahaný na lane za loďou, ktorá sa väčšinou pohybuje rýchlosťou 30-35 km/h. Jazdec využíva vlny, ktoré vytvára loď pre rôzne triky, skoky a otočky.
Výhodou je, že jazdec má vlnu ako skok neustále k dispozícii. Na vleku má skokov len niekoľko.

Wakeboarding na vleku
Poznáme malý a veľký typ vlekov. Na veľkom vleku môže jazdiť viac ľudí naraz. Lano je zavesené vo výške 10 metrov medzi 4 až 6 stĺpov. Na trase môžu byť umiestnené prekážky, ktoré slúźia na skoky a triky.
Malý vlek má dva stĺpy a jazdí na ňom jeden jazdec.

Vybavenie
Pre jazdu na wakeboarde je potrebné mať samozrejme wakeboard (doska podobná snowboardu ale s iným tvarom, pevnosťou a viazaním. Netreba zabúdať na vestu a prilbu.

Wakeboarding stále neustále rozvíja. Vylepšujú sa techniky jazdy a, triky aj vybavenie.

Wakeboarding na vleku - Trixen

KDE sa dá robiť Wakeboarding

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk