Surfing

Surfing je svetoznámy vodný neolympijský šport. Surfista jazdí na zlomenej morskej vlne. Dokonca existujú aj umelé vlny, u nás zatiaľ iba na západnom Slovensku. Na rozdiel od windsurfingu surfista nevyužíva pre pohyb plachtu a vietor, ale využíva dynamiku zlomenej vlny.

Surfing sa rozdeľuje podľa typu pouužitej dosky na longboarding a shortboarding. 

Pre naozaj kvalitné surfovanie treba ale vycestovať. Surfingom je preslávený Hawai. 

Surfing

Surfing Pacific Dreams

KDE sa dá robiť Surfing

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk