VIRTUÁLNY ŠPORTOVÝ SPRIEVODCA


NÁJDI SI SVOJ ŠPORT A ZISTI KDE VŠADE HO MôŽEŠ ROBIŤ

ŠPORTOVISKÁ A SPOTY

WINDSURFINGOVÉ SPOTY, SPLAVY RIEK, CYKLOTRASY, LYŽIARSKÉ STREDISKÁ, ...

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:


Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk