VIRTUÁLNY ŠPORTOVÝ SPRIEVODCA


NÁJDI SI SVOJ ŠPORT A ZISTI KDE VŠADE HO MôŽEŠ ROBIŤ

ŠPORTOVISKÁ A SPOTY

WINDSURFINGOVÉ SPOTY, SPLAVY RIEK, CYKLOTRASY, LYŽIARSKÉ STREDISKÁ, ...

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk