ZMLUVY A FAKTÚRY

PROJEKTU MEDZINÁRODNÉ PARTNERSTVO MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU

UHRADENÉ FAKTÚRY

ZMLUVY

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:


www.norwaygrants.org    www.eeagrants.org