NAŠI PARTNERI

Ďakujeme za podporu našim partnerom.

Podpora klubu z verejných zdrojov za rok 2021:

Partneri projektu Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu:

Norway grants - granty EHP a Nórska

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov

www.norwaygrants.sk

EEA GRANTS

The EEA Grants and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities and to strengthening bilateral relations with 16 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

www.eaagrants.org

Úrad vlády Slovenskej republiky

Akademik Technická Univerzita Košice

Jacht Klub ATU Košice

State University “Uzhhorod National University” (UA)

Finnmark Idrettskrets (NOR)

Association of tourismenterprises in Transcarpathian region (UA)

  

Association for the development of Sports, Culture and Tourism (UA)

    

Obec Holčíkovce

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk