KONTAKT

SURFCLUB - Windsurfing Domaša

Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice
Občianské združenie
IČO: 51285193
Watsonova 1912/4A
Košice

Športovisko SURFCLUB:
Veľká Domaša - Holčíkovce
Slovenská republika

GPS: 49.010962, 21.711643

KONTAKTY

Riaditeľ klubu
Tréneri a inštruktori
Pavol Lopuchovský ml. - p.lopuchovsky@surfclub.sk+421 902 139 879
Hlavný pretekový rozhodca
Stanislav Fábry st. - s.fabry@surfclub.sk+421 949 630 547
Vodná záchranná služba
Správca 
Web, meteo, technické zabezpečenie

               

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk