17
FEB´17

Záverečná projektová konferencia

Po úspešných eventoch projektu ostávali v pláne ešte dve podujatia. Záverečná projektová konferencia a zimný lyžiarsky kemp. Keďže našou snahou vždy bolo spájať osvetové eventy so športom, chceli sme aj tentokrát priniesť zaujímavú súhru. Naši nórski partneri prejavili záujem o participáciu na tomto evente a preto sme sa rozhodli naplánovať  konferenciu a týždenný lyžiarsky výcvik na jeden termín.

Po prílete nórskej delegácie do Košíc sa konalo malé spoločenské stretnutie a následne sa vycestovalo do Užhorodu. Tentokrát nás poctila svojou návštevou May Bente Eriksen, líderka výboru pre Barents Sports, spolu so študentami nórskej strednej školy.

V Užhorode privítali slovensko-nórsku delegáciu účastníci z Ukrajiny a začala sa konferencia. Event otvorila prorektorka Užhorodskej univerzity Miroslava Lengel, ktorá je na Slovensku už známa z predošlých podujatí ohľadne cezhraničnej spolupráce.

Ďalej predniesli prezentácie zástupcovia významných ukrajinských športovych organizácií. Napríklad Vedúci mládeže a telovýchovy Zakarpatskej oblastnej štátnej správy Vitaliy Erfan, Ivan Rylyak - vedúci Zakarpatskej oblastnej pobočky Národného olympijského výboru Ukrajiny, Ivan Myronyuk z Fakulty zdravia a telesnej výchovy.  Aj zástupcovia iných katedier. Veľmi zaujímavá bola aj prednáška docenta histórie Ukrajiny Vasyl Bourgeois, ktorý ozrejmil prínosy a dôležitosť cezhraničných projektov.

Pavol Lopuchovský rozprával o jednotlivých podujatiach projektu a o celkovom prínose projektu.

Veľkým prínosom pre konferenciu a projekt bola prezentácia nórky May Bente Eriksen.

Po konferencii sa účastníci zúčastnili zaujímavej prehliadky Užhorodu, nasledovala spoločná večera a hneď nasledujúce ráno sa všetci spoločne vybrali na miesto posledného eventu projektu - Dragobrat.

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk