27
JÚN´18

WATER SPORTS OPEN DAY 2018

Spoznaj vodné športy na Jazere v Košiciach

Druhý ročník podujatia Deň vodných športov v Košiciach - Water sports open day

Vážení partneri a priatelia, čo najsrdečnejšie Vás pozývame na druhý ročník podujatia
Deň vodných športov v Košiciach 2018 - Water sports open day 2018

Termín konania: streda 27.6. 2018 od 9:00

Miesto konania: Košice - Nad jazerom - poloostrov pri vodnolyžiarskom vleku Trixen,
zátoka a ostrovček v druhej časti jazera 

Zodpovedný organizátor: Lopuchovský Pavol ml. : 00421 902 139 879
e-mail : mailto:lopuchovskypavol@gmail.com

Spoluorganizátori a garanti jednotlivých vodných športov:

1. Vodné lyžovanie, wakeboarding, Alexander Vaško 0903 623 112 mailto:vasko@iqservis.sk
http://www.trixen.sk

2. Jachting a windsurfing Patrik Pollák, 0905 785 001 http://www.svk1.com

3. Kanoistika a rafting Branko Bugorčík, 0915 987 039 mailto:branko@kamikse.sk
http://www.kamikse.sk

4. Vodná záchranná služba Radoslav Heštera, 0918 620 226

5. Vodné športy KTV Technická univerzita Košice
Daniel Vasilišin, 0905 797 143 http://ktv.tuke.sk/

Cieľ podujatia:
predstaviť verejnosti a hlavne mládeži a študentom :
- rôzne druhy vodných športov ako prostriedku zmysluplného trávenia voľného času v prírode, pri vode
- osobnosti vrcholového a výkonnostného športu v týchto odvetviach
- pozitívny vplyv týchto športov na osobnostný rozvoj a vôľové vlastnosti
- predstaviť projekt Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - cezhraničná spolupráca s Ukrajinou a jej zmysel.
- bezpečnosť na vode, prevenciu a prácu vodnej záchrannej služby

Program:
Streda: 27.6.2018
9:00 - príprava miesta konania podujatia, rozloženie a prezentácia športového materiálu, lodí, kajakov, kanoe, windsurfov a paddleboardov na pláži pri vodnej ploche.
9:30 - začiatok prezentácií, spustenie vodnolyžiarskeho vleku pre verejnosť
10:00 do 12:00 - predstavenie a popis výstroja vodných športov pre deti škôl, ukážka práce inštruktorov a vodných záchranárov, premietanie filmov z podujatí, pretekov a expedícií
Od 14:00 do 18:00 - deti v doprovode svojich rodičov si budú môcť pod dohľadom inštruktorov a členov vodnej záchrannej služby vyskúšať jednotlivé typy plavidiel
17:00 - exhibičný pretek na vode v paddleboardoch18:00 - ukončenie aktivít na vode a začiatok večerného programu:
- premietanie filmov z vodnošportovou tematikou, večerný guláš

Finančné zabezpečenie akcie:
Ďakujeme Mestu Košice za finančnú podporu tejto akcie a dobrovoľníkom organizujúcich klubov.

    Za organizačný výbor
    Lopuchovský Pavol


Túto akciu so športovou vodáckou výstrojou môžeme usporiadať aj vďaka grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. www.norwaygrants.sk   

8 FOTIEK Z EVENTU

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk