28
JÚN´17

WATER SPORTS OPEN DAY 2017

Spoznaj vodné športy

Druhý ročník podujatia Deň vodných športov v Košiciach 2017 - Water sports open day 2017

Vážení priatelia a partneri, čo najsrdečnejšie Vás pozývame na druhý ročník podujatia Deň vodných športov v Košiciach 2017 - Water sports open day 2017

Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti a hlavne mládeži:
- rôzne druhy vodných športov ako prostriedku zmysluplného trávenia voľného času v prírode, pri 
vode. Aj jachting, windsurfing, wakeboarding, paddleboarding, kayaking, rafting
- osobnosti vrcholového a výkonnostného športu v týchto odvetviach 
- pozitívny vplyv týchto športov na osobnostný rozvoj a vôľové vlastnosti 
- predstaviť projekt Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - cezhraničná spolupráca s 
Ukrajinou a jej zmysel.
- bezpečnosť na vode, prevenciu a prácu vodnej záchrannej služby 

Termín a miesto konania:
streda 28.6. 2017, Košice - Nad jazerom - poloostrov pri vodnolyžiarskom vleku Trixen

Zodpovedný organizátor: Lopuchovský Pavol ml. : 00421 902 139 879, e-mail : mailto:lopuchovskypavol@gmail.com 

Spoluorganizátori a garanti jednotlivých vodných športov
     - Vodné lyžovanie, wakeboarding - Alexander Vaško 0903 623 112 mailto:vasko@iqservis.sk http://www.trixen.sk
     - Jachting a winsurfing - Patrik Pollák , 0905 785 001 http://www.svk1.com, Laco Habina , 0903 539 353 http://www.surfclub.sk
     - Kanoistika a rafting - Branko Bugorčík , 0915 987 039 mailto:branko@kamikse.sk, http://www.kamikse.sk
     - Vodná záchranná služba : Radoslav Heštera , 0918 620 226

Program:
9:00 - príprava miesta konania podujatia, rozloženie a prezentácia športového
materiálu , lodí, kajakov, kanoe, windsurfov, paddleboardov na pláži pri vodnej ploche.
9:30 začiatok prezentácií, spustenie vodnolyžiarskeho vleku pre verejnosť
10:00 do 12:00 predstavenie a popis výstroja vodných športov pre deti škôl , ukážka práce
inštruktorov a vodných záchranárov, premietanie filmov z podujatí, pretekov a expedícií
14.00-18:00 - si budú môcť deti v doprovode svojich rodičov a pod dohľadom inštruktorov a členov vodnej záchrannej služby vyskúšať jednotlivé typy plavidiel
17.00 - exibičný pretek na vode v paddleboardoch
18:00 - ukončenie aktivít na vode a začiatok večerného programu, premietanie filmov z vodnošportovou tematikou, večerný guláš

Ďakujeme Mestu Košice za finančnú podporu tejto akcie a dobrovoľníkom organizujúcich klubov. 

Túto akciu so športovou vodáckou výstrojou môžeme usporiadať aj vďaka partnerovi projektu: NORWAY GRANTS http://eeagrants.org

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk