21
NOV´16

Spoznávanie Východného Slovenska a Košíc

Súčasťou projektovej konferencie v Hoteli Lesanka na Rúžine bolo aj spoznávanie okolia Košíc a východnej časti Slovenska. V rámci krátkeho času sme chceli stihnúť ukázať našim partnerom projektu čo najviac.

Vybrali sme sa preto autobusom z Lesanky smerom ku Špišskému hradu. Cestou mohli účastníci vidieť miestne obce a dediny, krajinu a krásnu prírodu. Zastavili sme sa v Špišskom podhradí a prešli si aj rázovitú Spišskú kapitulu. Účastníci si cestou vychutnali krásny pohľad na dominantný hrad a na prírodu Braniska. Zastavili sme sa aj v ojedinelom meste Levoča a prešli sa jeho uličkami.

Ku poznávaciemu programu patrila aj návšteva Košíc. Partnerom sme sa snažili priblížiť mesto Košice a život v ňom. Práve Košice získali v roku 2016 titul Európske mesto športu 2016. Vtedajšie prošportové aktivity mali aj prostredníctvom tohto titulu za cieľ prilákať k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta všetkých generácií, ale aj jeho návštevníkov.

Súčasťou zastávky v Košiciach, bola aj návšteva košíckého gymnázia na Šrobárovej ulici. Kde bola naša delegácia vrúcne privítaná.

10 FOTIEK Z EVENTU

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk