12-13
MÁJ´18

Pohár Rektora TU Košice (2018)

Pozývame Vás na prvé preteky Slovenského pohára na Domaši v tomto roku. V sobotu Vás čakáme v Surfclube.

ROZPIS PRETEKOV V JACHTINGU

Názov pretekov:                     Pohár rektora TU Košice

Číslo TK:                                304

Dátum a miesto:                      12. - 13. 5. 2018 Surfclub Domaša – Holčíkovce

Usporiadateľ:                          AKADEMIK TU KOŠICE

Riaditeľ:                                  Ján Jaš

Hlavný rozhodca:                   Miroslav Mokáň

Rozhodcovia:                         Iveta Beránková, Gabriela Čarná, Viera Lopuchovská

Triedy a koeficienty:              RAC – 5, BIC – 5,   BTP – 5, FIN – 5

Pravidlá:                                  Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

Účasť:                                     Preteky sú otvorené pre lodné triedy Raceboard, BIC Techno 293,    BIC Techno 293 Plus, Finn. Pretekári sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného : dospelí 15,- €, mládež 10,- €.

Počet rozjázd:                         Preteky sú vypísané na 8 rozjázd

Časový program:                     Sobota 12.5.    09:00 – 10:30 – registrácia                                                                 11:00 – otvorenie pretekov                                                                12:00 – plánovaný čas znamenia výzvy prvej rozjazdy,                                            štarty ďalších rozjázd podľa pokynov RK

Nedeľa 13.5.   10:00 - najskôr možný čas znamenia výzvy             16:00 - posledný možný čas znamenia výzvy

                        Vyhlásenie výsledkov: 1 hod po poslednej rozjazde, resp. skončení protestného konania.

Plachetné smernice:                Plachetné smernice budú zverejnené pri začiatku registrácie na tabuli v lodenici ATU Košice.

Zodpovednosť:                       Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4 PPJ – rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

Kontakt:                                  Iveta Beránková, tel.: 0905 692 552

 

 

   Ján Jaš                                                                                Miroslav Mokáň

riaditeľ pretekov                                                                    hlavný rozhodca

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk