13-14
MÁJ´17

Pohár rektora TU Košice (2017)

Pohár rektora TU
ČTK 354
13.-14.5.2017


Zoznam Dobrovoľnikov:
Fábry Stanislav - dobrovoľník - Riaditeľ preteku
Mokáň Miroslav - dobrovoľník - hlavný rozhodca
Lopuchovská Vierka - dobrovoľník pre organizaciu, Back office: spracovanie výsledkov, vypísanie diplomov, príprava cien, príprava cestákov - účtovné podklady
Čarná Gabriela - dobrovoľník kancelárie pretekov, rozhodca
Beránková Iveta - dobrovoľník pre organizáciu Front office: výber štartovného - pomocník, spracovanie zoznamu prihlásených, strava
Habina Ladislav - vodič motoráku, technické zabezpečenie, bóje a záchranár
Pollák Patrik - dobrovolník - tréner
Lopuchovský Pavol, ml. - dobrovoľník pomocník
Čarný Kristián - dobrovoľník dizajnér,
Pollák Jozef - dobrovoľník pre vlajky, vlajkosláva
Ľubomír Mikler - dobrovoľník, výber štartovného, pokladňa, ekonóm, príprava cestákov - účtovné podklady,
Juraj Bodnár - dobrovoľník, web administrátor, ozvučenie
Jolana Beránková - dobrovoľník, zakúpeni občerstvenia, nápoje, strava

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk