Cieľom organizátorov Projektu Medzinárodnej spolupráce bolo vytvoriť projekt, ktorý by nebol len o prednáškach a teórií, ale aby bol hlavne zameraný na akciu a šport. Aby sa dojem a výstup z projektu podčiarkol práve novými a nevšednými športovými a kultúrnymi zážitkami z eventov.

Preto práve Nočné orientačné preteky na Ružíne boli ideálnym doplnením adrenalínu po projektovej konferencii v Hoteli Lesanka.

Na pretekov okrem iných účastníkov súťažili aj nórski partneri a ukrajinskí partneri a študenti. Dokonca sa ukrajinským študentom podarilo umiestniť na výsledkovej listine na veľmi dobrých priečkach. 

Vzhľadom na to, že takúto súťaž absolvovali prvýkrát v živote, je to obrovský úspech. Bol to úspech aj pre organizátorov projektu, pretože mladí ľudia - Michael Tupitzya a Paul Rosoh, ktorí ešte pred rokom nesedeli v lodi a naučili sa kajaking na projektových letných kurzoch na Domaši, dokázali za drsných novembrových podmienok podať brilantný výkon a umiestniť sa na treťom mieste. Blahoželáme!

Ružínsku vodu si vyskúšali vodáci z celého Slovenska, ale i zo zahraničia. Chladné počasie neodradilo a celkový počet účastníkov tento rok atakoval rekord. Na evente sa využilo aj športové vybavenie získané vďaka projektu. 

Nočný orientačný pretek býva každoročne veľkým zážitkom pre všetkých účastníkov. Mnohí, aj zahraniční pretekári potvrdili svoju účasť aj na budúcoročný pretek.

Spoluorganizátorom akcie bola Katedra telesnej výchovy TU v Košiciach. Akcia sa konala aj s podporou Ministerstva školstva SR a Slovenskej asociácie univerzitného športu.

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk