ROZPIS PRETEKOV V JACHTINGU

 

Názov pretekov:                      MSR SLALOM

Číslo TK:                                  316

Dátum a miesto:                        29.9. - 30. 9.2018 Surfclub Domaša – Holčíkovce

Usporiadateľ:                           AKADEMIK TU KOŠICE

Riaditeľ:                                   Patrik Pollák

Hlavný rozhodca:                     Miroslav Mokáň                                  

Triedy a koeficienty:                 FUN -7

Vekové kategórie:                   Dospelí, mládež do 23 rokov

Pravidlá:                                 Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v pretekových pravidlách jachtingu.

Účasť:                                     Preteky sú otvorené pre lodnú triedu Funboard - ľubovoľný plavák bez použitia plutvy (nie foil). Pretekári sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ. Štartovné: 0 ,- EUR (zdarma)

Počet rozjázd:                           Preteky sú vypísané na 9 rozjázd na trati slalom (M kurz po vetre)

Časový program:                      Sobota 29.9.                 09:00 – 11:00 – registrácia

                                                                        11:30 – otvorenie pretekov

                                                                        12:00 – plánovaný čas znamenia 1.výzvy         

                                               Nedeľa 30.9.                 náhradný termín (podľa predpovede vetra)

Vyhlásenie výsledkov:            1 hod po ukončení rozjázd

Plachetné smernice:                  Plachetné smernice budú zverejnené pri začiatku registrácie na tabuli v lodenici ATU Košice.

Zodpovednosť:                        Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4 PPJ – rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

 

 

 

 

Patrik Pollák                                                                             Miroslav Mokáň

riaditeľ pretekov                                                                       hlavný rozhodca

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk