25-26
MÁJ´19

Májová regata (2019)

pre lodné triedy Raceboard, BIC Techno 293

ROZPIS PRETEKOV V JACHTINGU

 

Názov pretekov:                        Májová regata

Číslo TK:                                  303

Dátum a miesto:                        25. - 26.5.2019  Surfclub Domaša – Holčíkovce

Usporiadateľ:                            AKADEMIK TU KOŠICE

Riaditeľ:                                   Karol Beránek

Hlavný rozhodca:                      Miroslav Mokáň

Rozhodcovia:                            Stanislav Fábry, Viera Lopuchovská, Gabriela Čarná

Triedy a koeficienty:                 RAC – 5, BIC – 5,

Pravidlá:                                  Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

Účasť:                                     Preteky sú otvorené pre lodné triedy Raceboard, BIC Techno 293. Pretekári sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného: dospelí 15,- €, mládež 10,- €

Počet rozjázd:                           Preteky sú vypísané na 8 rozjázd

Časový program:                      Sobota 25.5.      09:00 – 11:30 – registrácia                                                                     11:00 – otvorenie pretekov                                                         12:00 – plánovaný čas znamenia výzvy prvej rozjazdy                                       

Nedeľa 26.5.    10:00 - najskôr možný čas znamenia výzvy;                    16:00 - posledný možný čas znamenia výzvy

                                     Vyhlásenie výsledkov: 1 hod po poslednej                                rozjazde, resp. skončení protestného konania.

Plachetné smernice:                  Doplnkové plachetné smernice budú zverejnené pri začiatku registrácie na tabuli v lodenici ATU Košice.

Zodpovednosť:                         Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4 PPJ – rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch.

 

 

 

 

Karol Beránek                                                                           Miroslav Mokáň

riaditeľ pretekov                                                                        hlavný rozhodca

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk