5-12
SEP´16

LETNÝ TÁBOR 2. (SUMMER CAMP 2.)

Druhý týždenný výcvik vodných športov pre študentov vysokých škôl pod vedením certifikovaných inštruktorov v stredisku Surfclub Domaša - Holčíkovce.

Druhý Letný tábor - summer camp v stredisku Surfclub na Domaši sa konal začiatkom septembra. Poučení z organizácie predošlých eventov sme sa snažili tento kemp urobiť ešte zaujímavejší a programovo bohatší. V deň príchodu síce slovenských a ukrajinských účastníkov počasie veľmi neprialo, ale už na druhý deň sme program odštartovali v plnom prúde a miernejšie počasie sa nakoniec stalo výhodou pre celodenný pobyt na vodnej hladine.

Úćastníci mali znovu možnosť spoznať a naučiť sa moderné a obľúbené vodné športy - windsurfing, kanoistiku, paddleboarding, kajaking. Zábava gradovala aj pri vodnom póle. Nechýbal ani dobrodružný splav rieky Ondava, ktorý si účastnici veľmi obľúbili. Vyskúšali si aj preteky v rôznych vodných disciplínach, zoznámili sa s osobnosťami vodných športov a spoznali okolie Veľkej domaše.

Radosť zo športovania bola o to väčšia, že vďaka projektu a podpory projektových partnerov mohli používať moderné a kvalitné windsurfistické súpravy, paddleboardy, kajaky a kanoe. Výborní boli aj vodáci z klubu Kamiksee, ktorí sa účastníkom venovali na stodvadsať percent.

Spoločné večery trávili pestrým programom, pri táboráku, na diskotékach pri vode, premietaním filmov a prezentácií. Študentom sa venoval aj olympionik Patrik Pollák - osobnosť slovenského a svetového jachtingu, ktorý im dal cenné rady ako ísť za úspechom napriek mnohým predsudkom.

Okrem spoznávania športov mali možnosť spoznať sa navzájom, komunikovať spolu, hľadať spoločné témy, a vzájomne objavovať slovenskú a ukrajinskú kultúru. Spoločne vytvárať nové priateľstvá a mazať bariéry. 

A aký je výsledok tohto eventu? Nadšenie a entuziazmus mladých ľudí pre aktívny život a komunikáciu. Snaha skúšať nové športy, aktívne prispievať pre rozvoj spoločnosti a búrať predsudky o kultúrnych odlišnostiach. Ukrajinskí úćastníci pochopili, že Slovensko je krajina ktorá je plná možností a väzby medzi Slovákmi a Ukrajincami vedia ľahko fungovať. O to ľahšie, keď sú na jednej (surfistickej) vlne.

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk