12-13
AUG´17

Lenivé kapre 2. (2017)

Názov pretekov:                     Lenivé kapre  2

Číslo TK:                                362

Dátum a miesto:                      12. - 13. 8. 2017 Surfclub Domaša – Holčíkovce

Usporiadateľ:                          AKADEMIK TU KOŠICE

Riaditeľ:                                  Karol Beránek

Hlavný rozhodca:                   Miroslav Mokáň

Rozhodcovia:                         Iveta Beránková, Gabriela Čarná,

Triedy a koeficienty:              RAC – 5,  BIC Techno – 5,  FIN – 3  

Pravidlá:                                  Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

Účasť:                                     Preteky sú otvorené pre lodné triedy Raceboard, BIC Techno 293, Finn

                                               Pretekári sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného – dospelí 15,- €, mládež 10,- €.

Počet rozjázd:                         Preteky sú vypísané na 8 rozjázd

                                               V jednom dni sa uskutoční maximálne 5 rozjázd,                                                                             non-stop maximálne 3           rozjazdy.

Časový program:                     Sobota 12.8.    09:00 – 10:30 – registrácia                                                                 11:00 – otvorenie pretekov                                                                12:00 – plánovaný čas znamenia výzvy prvej                                               rozjazdy, štarty ďalších rozjázd podľa pokynov RK

Nedeľa 13.8.   10:00  - najskôr možný čas znamenia výzvy             16:00  - posledný možný čas znamenia výzvy  

                        Vyhlásenie výsledkov: 1 hod po poslednej rozjazde, resp. skončení protestného konania.

Plachetné smernice:                Plachetné smernice budú zverejnené pri začiatku registrácie na tabuli v lodenici ATU Košice.

Zodpovednosť:                       Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4 PPJ – rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

Kontakt:                                  Iveta Beránková, tel.: 0905 692 552 ivetka.berankova@gmail.com

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk