24-25
JÚN´17

Lenivé kapre 1. (2017)

ROZPIS PRETEKOV V JACHTINGU


Názov pretekov: Lenivé kapre 1
Číslo TK: 358
Dátum a miesto: 24. - 25. 6. 2017 Surfclub Domaša – Holčíkovce
Usporiadateľ: AKADEMIK TU KOŠICE
Riaditeľ: Ladislav Habina
Hlavný rozhodca: Stanislav Fábry
Rozhodcovia: Gabriela Čarná, Viera Lopuchovská
Triedy a koeficienty: RAC – 3, BIC – 3, FIN - 2
Pravidlá: Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.
Účasť: Preteky sú otvorené pre lodné triedy Raceboard, BIC Techno 293, Finn. Pretekári sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného: dospelí 10,- €, mládež 5,- €
Počet rozjázd: Preteky sú vypísané na 6 rozjázd
V jednom dni sa uskutoční maximálne 5 rozjázd, non-stop maximálne 3 rozjazdy.
Časový program: Sobota 24.6. 09:00 – 10:30 – registrácia 11:00 – otvorenie pretekov 12:00 – plánovaný čas znamenia výzvy prvej rozjazdy štarty ďalších rozjázd podľa pokynov RK
Nedeľa 25.6. 10:00 - najskôr možný čas znamenia výzvy; 15:00 - posledný možný čas znamenia výzvy
Vyhlásenie výsledkov: 1 hod po poslednej rozjazde, resp skončení protestného konania.
Plachetné smernice: Plachetné smernice budú zverejnené pri začiatku registrácie na tabuli v lodenici ATU Košice.
Zodpovednosť: Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4 PPJ – rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.


Ladislav Habina Stanislav Fábry
riaditeľ pretekov hlavný rozhodca

Zoznam Dobrovoľnikov:

Karol Beránek - dobrovoľník - Riaditeľ preteku
Stanislav Fábry - dobrovoľník - hlavný rozhodca
Lopuchovská Vierka - dobrovoľník pre organizaciu, Back office: spracovanie výsledkov, vypísanie diplomov, príprava cien, príprava cestákov - účtovné podklady
Čarná Gabriela - dobrovoľník kancelárie pretekov, rozhodca
Beránková Iveta - dobrovoľník pre organizáciu Front office: výber štartovného - pomocník, spracovanie zoznamu prihlásených, strava
Habina Ladislav - vodič motoráku, technické zabezpečenie, bóje a záchranár
Pollák Patrik - dobrovolník - tréner
Lopuchovský Pavol, ml. - dobrovoľník pomocník
Čarný Kristián - dobrovoľník dizajnér, 
Pollák Jozef - dobrovoľník pre vlajky, vlajkosláva
Ľubomír Mikler - dobrovoľník, výber štartovného, pokladňa, ekonóm, príprava cestákov - účtovné podklady,
Juraj Bodnár - dobrovoľník, web administrátor, ozvučenie
Jolana Beránková - dobrovoľník, zakúpeni občerstvenia, nápoje, strava

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk