28-29
APR´18

Ľadoví muži (2018)

Prvé preteky roku 2018 na Domaši.

Informácie o preteku budú doplnené. Upozorňujeme, že termín preteku je momentálne predbežný a môže sa ešte zmeniť.

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:


Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk