4
MÁJ´18

Ďalšie pokračovanie projektu

Po oficiálnom ukončení plánovaných Projektových aktivít v apríli 2017 boli v rámci pokračovania projektu organizované a uskutočnené nasledovné akcie za účasti mládeže, študentov, pretekárov a Ukrajinských partnerov.

1. Aktivita - medzinárodné preteky SUPERCUP Domaša 6. až 8. 5. 2017

Okrem našich Ukrajinských partnerov sa preteku zúčastnili účastníci z Maďarska, Česka, Nemecka. Pozitívna bola bohatá účasť mladých - juniorských pretekárov, ktorí využívali športový materiál zakúpený z Projektu NF.

Foto: Medzinárodný mládežnícky tím na preteku SUPERCUP  Domaša  2017

2. Aktivita Domaša 3. až 5. 6. 2017

Ukrajinskí Partneri 2 a 3. zorganizovali športový weekend v stredisku Surfklubu. Objavili sa noví zaujímaví Ukrajinskí partneri s ktorými sme rýchlo našli spoločnú reč.

Foto:  Larysa Petriche a Marina Chundak priviedli ukrajinských vodákov, jaskyniarov a skialpinistov,
ktorí, predpokladám, odchádzali z Domaše veľmi spokojní.

3. Aktivita Dni vodných športov Košice - Open Water day Košice nad Jazerom 28. 6. 2017

V rámci Projektu  NF a podpory  mesta Košice a  Mestskej časti Nad Jazerom,  prebehol  28.6.2017 druhý ročník masového podujatia pre školákov a študentov  - Deň vodných športov 2017 . Na jazere boli hlavne pre školskú mládež,  prezentované úspešné  technické vodné športy v Košiciach.  Náš klub spoločne s klubmi vodného lyžovania a wakeboardingu - Trixen a klubu kanoistiky ATU Košice - Kamikse , pripravili pre školákov pestrý a zaujímavý program s možnosťou vyskúšať  si  detskú plachetnicu, winsurfing, padleboarding, kánoe a kajaky.

Foto: Tréner klubu vysvetľuje deťom ako sa dajú aktívne a zmysluplne tráviť prázdniny pri vode

Ukrajinskí účastníci akcie.  Vodnolyžiarsky vlek Trixen  na Košickom Jazere si v rámci predolympij-skej prípravy v Pjongčangu vyskúšala aj Anna Maria Dancha (reprezentantka Ukrajiny na OH 2018).

4. Aktivita Domaša 5. až 8. októbra 2017

Ani chlad pozdnej jesene neodradil Partnerov z Užhorodskej Univerzity na dlhé kajakové potulky krásnou vodnou plochou Domaše   

Foto: Olena Dulo s priateľmi a partnermi pri Trepeckom Kostole 

5. Aktivita Nočný orientačný pretek Ružín 17. až 19. november 2017

Tradičná akcia na ktorú sme sa všetci veľmi tešili. Bol to pre našich partnerov už druhý ročník. V rámci projektu to bol krásny medzinárodný pretek, z ktorého sa vytešovali aj naši Nórski partneri.

Foto: Ukrajinskí účastníci Nočného orientačného preteku pod vedením Larisy Petriche

Umiestnenie našich Ukrajinských partnerov ( viď. výsledkovú listinu ) napovedá o kvalite našich kur-zov a vhodných lodiach, ktoré sme kúpili vďaka NF.

Nočný orientačný pretek je aj veľmi príjemnou spoločenskou udalosťou, kde sa preberá množstvo zaujímavých tém a plánov do budúcnosti.

Foto: Pod plachtami stanu aj napriek riadnej zime vládne príjemná priateľská atmosféra

6. Aktivita - Dunajec 1. až 9. 7. 2017 Červený Kláštor

(vznikla už ako výsledok spájania ďalších organizácií v rámci sieťovania) . Na Letnej škole kanoisti-ky, ktorú organizovali vodáci  z klubu Kamikse  sa zúčastnilo 6 členov - vodákov z Ukrajiny. 

7. Aktivita Dragobrat 1. 3. 2018 až 4.3.2018 Ukrajina

Veľmi ma potešila správa, že osem našich slovenských absolventov kurzov sa vybralo na Ukrajinu do strediska Dragobrat.  Je to jedným z najlepších  dôkazov zmysluplnosti a významu študentských kempov, ktoré  sme v rámci Projektu robili . Majú k Ukrajine už iný vzťah.  Odporúčam si prečítať Bobovu správu z tejto podarenej cesty. 

Foto: študenti - absolventi kurzov na zasneženom Dragobrate 

8. aktivita Jahodná pri Košiciach 8. až 10. 3. 2018

Stretnutie pri ktorom si ukrajinskí partneri zalyžovali na Jahodnej pri Košiciach malo aj pracovný charakter. Robil sa plán aktivít na rok 2018. Pripravujeme letný tábor pre študentov Technickej univerzity Košice a Užhorodskej univerzity .

Foto:  Požičiavanie športovej výstroje našim Ukrajinským partnerom

Vitalij si vyskúšal aj skialpinistickú výstroj

Okrem týchto aktivít je pre nás veľmi dôležitý fakt, že na výstroji , ktorú sme za pomoci NF získali pretekajú  naši mladí  a reprezentujú nás v zahraničí.

Foto: Juniorská reprezentantka Slovenska  Karolína Beránková Taliansko

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk