17-18
JÚN´17

Čerešnička (2017)

Názov pretekov:                    
Májová regata

Číslo TK:                               
357

Dátum a miesto:                     
17. - 18. 6. 2017 Surfclub Domaša – Holčíkovce

Usporiadateľ:                         
AKADEMIK TU KOŠICE

Riaditeľ:                                 
Karol Beránek

Hlavný rozhodca:                  
Stanislav Fábry

Rozhodcovia:                        
Iveta Beránková, Gabriela Čarná,

Triedy a koeficienty:             
RAC – 5,  BIC Techno – 5,  FUN – 5,  FIN – 3  

Pravidlá:                                
Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.

Účasť:                                    
Preteky sú otvorené pre lodné triedy Raceboard, BIC Techno 293, Finn (okruh) a Funboard (slalom).                                              

Pretekári sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného – dospelí 15,- €, mládež 10,- €.

Počet rozjázd:                        
Preteky sú vypísané na 8 rozjázd. V jednom dni sa uskutoční maximálne 5 rozjázd, non-stop maximálne 3 rozjazdy.

Časový program:                    
Sobota 17.6.   
09:00 – 10:30 – registrácia
11:00 – otvorenie pretekov
12:00 – plánovaný čas znamenia výzvy prvej rozjazdy, štarty ďalších rozjázd podľa pokynov RK

Nedeľa 18.6.
10:00  - najskôr možný čas znamenia výzvy            
16:00  - posledný možný čas znamenia výzvy  

Vyhlásenie výsledkov:
1 hod po poslednej rozjazde, resp. skončení protestného konania.

Plachetné smernice:               
Plachetné smernice budú zverejnené pri začiatku registrácie na tabuli v lodenici ATU Košice.

Zodpovednosť:                      
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4 PPJ – rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.

Kontakt:                                 
Iveta Beránková, tel.: 0905 692 552 ivetka.berankova@gmail.com

Zoznam Dobrovoľnikov:

Karol Beránek - dobrovoľník - Riaditeľ preteku
Stanislav Fábry - dobrovoľník - hlavný rozhodca
Lopuchovská Vierka - dobrovoľník pre organizaciu, Back office: spracovanie výsledkov, vypísanie diplomov, príprava cien, príprava cestákov - účtovné podklady
Čarná Gabriela - dobrovoľník kancelárie pretekov, rozhodca
Beránková Iveta - dobrovoľník pre organizáciu Front office: výber štartovného - pomocník, spracovanie zoznamu prihlásených, strava
Habina Ladislav - vodič motoráku, technické zabezpečenie, bóje a záchranár
Pollák Patrik - dobrovolník - tréner
Lopuchovský Pavol, ml. - dobrovoľník pomocník
Čarný Kristián - dobrovoľník dizajnér, 
Pollák Jozef - dobrovoľník pre vlajky, vlajkosláva
Ľubomír Mikler - dobrovoľník, výber štartovného, pokladňa, ekonóm, príprava cestákov - účtovné podklady,
Juraj Bodnár - dobrovoľník, web administrátor, ozvučenie
Jolana Beránková - dobrovoľník, zakúpeni občerstvenia, nápoje, strava

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk