14
NOV´13

Ako to všetko začalo

Hľadanie partnera pre projekt a prvé spoločné jednania na Ukrajinskej Univerzite

Téma projektu bola odzačiatku jasná. Už dlhodobo je našou víziou priblížiť krásne vodácke športy a šport ako taký mládeži. Šport na každej úrovni predstavuje určitý pozitívny dopad, ale predovšetkým u mládeže a študentov predstavuje spôsob spoločenského a osobnostného rozvoja, nástroj sebarealizácie a sebadisciplíny. V neposlednom rade, je to jeden z najčastejších spôsobov masovej interkultúrnej komunikácie. 

Zámer projektu bude napĺňaný na báze partnerskej spolupráce medzi organizáciami, združeniami, klubmi, verejnými inštitúciami a študentskými a občianskymi iniciatívami východného Slovenska a zakarpatskej Ukrajiny. Základným prvkom Medzinárodného partnerstva mládežníckeho športu je integrovaná regionálna spolupráca medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti rozvoja vzdelávania a športu s významným zreteľom na hodnoty kultúrneho a prírodného dedičstva a ich ochrany. 

Keďže zámerom projektu bol odzačiatku rozvoj mládežníckych a študentských športových aktivít v medzinárodnom kontexte, hľadanie partnera pre projekt nebolo také zdĺhavé. 

Obrátili sme sa na najväčší vzdelávací inštitút v Zakarpatskom regióne - Užhorodskú univerziu. Náš projektový tím na čele s Pavlom Lopuchovským dohodol strenutie s vedením Užhorodskej univerzity. Už 14. novembra 2013 sa uskutočnilo prvé rokovanie na pôde Užhorodskej univerzity s jej zastupiteľmi, prorektorom oddelenia Zahraničného styku Oxanou Sviežencevou a dekankou Katedry športu a zdravia Olenou Dulo.  

Slováci prezentovali zámery projektu a možnosti spolupráce. Predstavili aj samotný jachtársky klub Akademik Techickej univerzity v Košiciach a jeho činnosť. Ponúkli ukrajinskej strane spoluprácu pri usporiadavaní kurzov pre študentov.

Zastupiteľov Užhorodskej univerzity táto myšlienka zaujala. Myšlienka partnerstva ich nadchla a ihneď prejavili záujem o kooperáciu.

Hneď na začiatku januára 2014 Olena Dulo návštívila Košíce s podpisaným dokumentom - memorandom, ktoré bolo základom k tomu, aby sme mohli spustiť práce na projekte na plno.

Veľmi nás teší, že s odstupom času môžeme povedať, že výber Užhorodskej univerzity bolo správnym rozhodnutím a pre projekt veľkým prínosom.

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk