9
JAN´14

Ako sme sa v Nórsku uchádzali o získanie partnera pre projekt

Naše prvé kroky k projektu

Intenzívna komunikácia s Úradom vlády Slovenskej republiky na začiatku januára, nakoniec vyústila do odsúhlasenia bilaterálneho fondu na podporu žiadostí o grant.

Následne, po pozvaní z Nórska, sme sa vydali na cestu za predstaviteľmi organizácie Barents Sports, aby sme sa uchádzali o priazeň a spoluprácu nášho projektu.

9. januára 2014 absolvovali dvaja vyslanci z Košíc, Patrik Pollák a Pavol Lopuchovský trasu z Košíc cez Viedeň, Berlín a Oslo, až do nórskeho mesta Tromso.

Pavol Lopuchovský ako hlavný predstaviteľ projektu a Patrik Pollák - jedna z hlavných osobností windsurfingu na Slovensku, trojnásobný reprezentant Slovenska na olympijských hrách.

Po prílete do Tromsa Slovákov privítala nórska krajina svojim typickým severským rázom a netradičným svetlom, spôsobeným blízkosťou pólu.

Následne sa na Alfheimfootball štadióne uskutočnilo pracovné jednanie zástupcov ATU Košice a BarentsSportCommittee.

Patrik Pollák a Pavol Lopuchovský predstavili klub Akademik Technickej univerzity, jeho aktivity a úspechy a zámer pripravovaného projektu cezhraničnej spolupráce s Užhorodskou univerzitou.  

Rokovanie sa nieslo v priateľskej atmosfére, no napriek tomu nórski predstavitelia stále neprejavovali záujem o spoluprácu a nenachádzali dôvod na participáciu v našom projekte.

Všetko sa ale zmenilo, keď Pavol a Patrik poukázali na zmysel a zámer nášho projektu z úplne iného pohľadu. V sociálnom, politickom a historickom aspekte sa začali vynárať podobnosti a spoločné znaky. Všetci si uvedomili paralelu medzi slovensko-ukrajinskými a seversko-ruskými vzťahmi. Potrebu rozvoja cezhraničných vzťahov, spolupráce a hlavne komunikácie, to je predsa podstata aj organizácie Barents Sports. Práve tá ma za účel prostredníctvom športu zbližovať ľudí rôznych národov a búrať medzi nimi bariéry.

Ďalším dôležitým bodom boli práve osobnosti z histórie Nórska. Životopisy Nansena, Amundsena, cestopisy a knihy o plavbách Heyerdahla, to neodmysliteľne patrilo k našej mladosti.

Pociťovali sme obrovský obdiv a úctu k týmto ľuďom, čo pomáhalo aj nám prekonávať prekážky a bariéry. Boli sme si vedomí, že pomocou ich vedomostí a zručností nadobudnutých tvrdým tréningom v ovládaní lodí, kajakov a lyží, posúvali hranice poznania vtedajšieho sveta a nás to motivovalo k činom. 

Nedá nespomenúť hlavný lajtmotív Thora Heyerdahla plavby papirusového člna Tigris, ktorý bol ten, "že schopnosť plaviť sa urobilo z morí a oceánov cesty a nie bariéry komunikácie vtedajších veľkých civilizácií, a to pomohlo dosiahnuť nevídaný rozvoj kultúry.  S posádkou zloženou z deviatich národností sa to snažil dokázať. Máme sa čo učiť. 

Úroveň prezentácie, zmysluplnosť cieľov pripravovaného projektu, predstavenie nášho Ukrajinského partnera a osobnosť nášho trojnásobného účastníka OH Patrika Polláka, vyústila (po šiestich hodinách jednania) do podpisu dôležitého dokumentu, ktorým sa  Barents Sport Committee zaviazalo aktívne vstúpiť do projektu.       

Jednanie so zástupcami Barents Sports nakoniec dopadlo dobre, a tak sme plní entuziazmu navštívili prístav a polárne múzeum so slávnou loďou a s množstvom predmetov pripomínajúcich slávne objaviteľské časy veľkých mužov.

Teraz sme už uvideli jasné paralely a potrebu implementovať odkaz týchto velikánov do nášho projektu, a potrebu o tom hovoriť.  Myslíme si, že spájanie športu s poznaním v medzinárodnom kontexte je silnou stránkou Nórov. Majú to v krvi.

Obrovské skúsenosti Nórskych partnerov,  jasne stanovené ciele nositeľa projektu ATU Košice a úprimný entuziazmus mladého kolektívu Užhorodskej univerzity, boli predpokladom k úspešnej realizácii projektu, a predpokladom k zabezpečeniu jeho udržatelnosti aj po jeho skončení.

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk