Webcam & meteo Surfclub Domaša

Počasie Veľká Domaša

21
-
Dážď
Od rána dážď. V popoludňajších hodinách a v noci naďalej dážď.
1014.3
tlak klesá
 
-
161,25

  Aktualizácia: Počasie 21.4.18 2:10, Webkamera: 21.04.18 01:59 (6s video každých 10 min.)

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:


Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk