Najúspešnejším klubom uplynulej sezóny je Akademik TU

Generálne zasadnutie Slovenského Zväzu Jachtingu

Cez víkend sa uskutočnilo Generálne zasadnutie Slovenského Zväzu Jachtingu.

Nielenže sa Akademik TU stal najúspešnejším klubom uplynulej sezóny, ale jeho pretekári Patrik Pollák a Karolína Beránková sa stali najúspešnejšími jachtármi celkovo a medzi mužmi, resp. v kategórii žien a dorasteniek.

Gratulujeme.

© 12.02.2018, Surfclub

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk