Ako zaujať deti, aby nesedeli ?

LACOV BLOG

Téma závislosti našej mládeže je aktuálna s trápi rodičov. Do akého tímu, skupiny, či komunity prilákať dieťa?

JACHTING je jeden

z najstarších športov a pritom aj vážený ako jedna z najvyšších fyzických aj mentálnych zručností.

Hlavnými jachtármi boli angličania, holanďania, španieli, portugalci, francúzi avšak najznámejší bol Krištof Kolumbus. Na plavbu, ktorá Kolumba navždy zapísala do dejín, vyrazil moreplavec 3. augusta 1492 na troch lodiach - Santa Maria, Pinta a Nina. Hoci jeho cestu od začiatku sprevádzali problémy, Kolumbus vytrval a dorazil na pevninu.

5 KROKOV, aby sme vás naučili WINDSRUFING

1. TÍMOVÉ ZÁŽITKY.

Zoradíme deti do 2 radov od najstarších po najmenšie. Úloha je oboplávanie bóje a odovzdať šťafetu dalšiemu v rade. Pre deti vytvoríme podmienky, aby sa spoznávali navzájom, pri zdolávaní základnýh zručností ako je plávanie, obratnosť, pohotovosť a schopnosť zdolávať neznáme prekážky.

Všetci získajú výborný pocit RADOSTI z PREKONANIA STRACHU. Najmenší, alebo najbojácnejší sú motivovaný ÍSŤ DO NEPOHODY a ZDOLAŤ SVOJ STRACH vďaka súťaživej atmosfére tímu, kam patria a vďaka povzbudzovaniu. Inštruktori nekritizú avšak vhodne pochvália a povzbudía.

2. Ďalšie PREKÁŽKY

na získavanie jachtárskych zručností je: podplávanie pod windsurfingovým plavákom, podlávanie pod plachtou, podplávanie pod trupom prevrátenej lode, kde sa treba vynoriť, zakričať, „som O.K.“ a vyplávanie, kráčanie po windsurfingovom plaváku až na úplný kraj, potopenie trupu lode v malej vode 5 deťmi, úplné prevátenie lode s plachtou, nalodenie a pokračovanie v plavbe súčasne s vylievaním vody, nácvik zachraňovanie topiaceho sa 3. deťmi ako tímová záchranná akcia.

Všetky tieto zručnosti pozorne vysvetlia, ukážu a zabezpečujú profesionálni inštruktori Laco, Karol a ďalší podľa poteby.
INŠTRUKTOR má vysokú ZRUČNOSŤ, empatiu odhadnúť schopnosti a pocity strachu každého dieťaťa (účastníka, ktorým môže byť aj mládež, či dospelý). Vždy je možnosť bez stresu zastaviť alebo zľahčiť nácvik.

3. PORADY

s účastnikmi tvoria význammý spôsob ako preveriť stav pocitov v duši účastníka. Používame overené metódy ako je stupnica hodnotenia od 1, po 10. Kde 1-tka znamená najmenej bodov, a 10-ka najviac bodov.

Tento „meter“ je najobjektívnejší spôsob porozumemia medzi Inštruktorom a účastníkom, aby Inštruktor ale aj ostatní účastníci verbálne vnímali svoje VNÚTORNÉ PREŽÍVANIE v porovnaní s prežívaním ďalších členov tímu.

Na porade sa dokážu účastníci zabaviť, zasmiať, získajú spätnú väzbu a pochvalu aj motiváciu pre ďalšie zdokonaľovanie sa.

4. Čo ak nefúka vietor ?

Pre zdokonalenie komplexných zručností patrí aj VZDELÁVANIE sa na suchu. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach alebo aj za dažďa sa účastníci naučia inštrukcie pri tabuli, taktiku plavby na rôzne smery vetra, plavba pri brehu, vyplávanie a bezpečné priplávanie, kotvenie lode, viazenie lodných a záchranných uzlov.

5. SÚŤAŽ

je určitý kontrolný meter medzi získanými zručnosťami na záver 5 dňovho denného kurzu. Tímová súťaž sa vykoná iba pri priaznivých a bezpečných podmienkach a podľa schopností celej skupiny. Navodenie súťažnej atmoféry preukáže nadobudnuté sebavedomie, predchádzanie a zvládanie konfliktých situácií a pritom byť motivovaný ocenením v konečnom výsledku.

Cieľom súťaže je navodiť pretekárske podmienky, aby účastníci precítili atmosféru pretekania a prípadne sa stali pretekármi, resp. aktívnymi jachtármi. Pri vyhlásení výsledkou VŽDY OCENÍME VŠETKÝCH, nie len prvých troch. Všetci si zaslúžia pocit ocenenia.

Vychovali sme desiatky detí, aby pocítili a zvládli základné zručnosti v jachtingu a windsurfingu. Vodičák na auto má mnoho rodičov, avšak vodičák na plachetnicu, či windsurfing majú iba vyvolení. 

CHCELI BY STE ZÍSKAŤ ZRUČNOSŤ V JACHTINGU ALEBO WINDSURFINGU?

Detský Camp – denná forma, max. 20 detí, mládež vo veku od 10r. do 20r.

Eco vodné športy (windsurfing) č.1:    30.7. - 3.8.2018

Eco vodné športy (windsurfing) č.2 :   20.8. - 24.8.2018

Víkendový výcvik 3 hod. pre mládež aj dospelých v lete od 9:00 do 17:00hod.

Nebojte sa. Chcete FOTKU do mobilu ako jazdíte ?

Laco Habina - inštruktor, záchranár

+421 903 539353

laco.habina@gmail.com

https://www.facebook.com/lacohabina

 

MIESTO:

SURFCLUB - Veľká Domaša – Holčíkovce, Slovensko

© 26.05.2017, Laco Habina

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Projekt Medzinárodné Partnerstvo Mládežníckeho športu je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vznikol aj vďaka podpore týchto partnerov:

Podporované z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
www.norwaygrants.sk