14
AUG´21

Tokaj Ride 2021

Pozývame vás na štafetové preteky TOKAJ RIDE 1. ročník (loď, beh, bicykel).

Cieľom projektu Tokaj Ride je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja cestovného ruchu na rieke Bodrog. Realizáciou projektu sa posilnia a zlepšia spoločné odborné programy, odborná príprava, výmena skúseností a prenos know-how medzi rôznymi zúčastnenými stranami.Výsledkom projektu je najmä príprava a realizácia medzinárodného podujatia - triatlonových pretekov (kajak/kanoe/paddleboard, beh, bike). Realizácia sa dotkne 10 obcí na Slovensku a 10 obcí v maďarsku.

Vážení partneri a priatelia,


Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice, Občianské združenie, Watsonova 1912/4A, Košice
a
KAMIKSE klub kanoistiky Akademik TU Košice, Popradská 58, blok-A, Košice

Vás pozývajú na štafetové preteky TOKAJ RIDE 1. ročník (loď, beh, bicykel).

Miesto konania: Borša, Ladmovce, Viničky.

Dátum konania: 14. august 2021 8.30 hod( Borša).

Štartovné: 0 €. Pre registrovaných účastníkov je zabezpečený pitný režim, občerstvenie, ochutnávka vína. (Účastník je povinný priniesť vlastnú fľašu, nádobu na vodu.)

Doprava účastníkov: Účastníci sa na miesto konania pretekov, z miesta konania pretekov ako aj z a na štart jednotlivých disciplín presúvajú sami.

Kategórie:

  • Družstvo (Muži, ženy, mix).
  • Družstvo sa môže skladať z minimálne 3-och a maximálne 4-och účastníkov. Účastníci sa môžu pri jednotlivých disciplínach striedať. Podmienkou na vyhlásenie kategórie je účasť minimálne 3 družstiev v danej kategórii.
  • Jednotlivci (Muži, ženy). Podmienkou na vyhlásenie kategórie je účasť minimálne 3 jednotlivcov v kategórii.

Disciplíny:

1. Loď:
V kategórii družstiev sa bude štartovať na jednotnej lodi - 2-miestnej kánoe Tydra – túto disciplínu musia absolvovať 2 členovia družstva. V kategórii jednotlivcov si môže pretekár vybrať z 2-och možností: kajak, paddleboard. Požičanie lodí, príslušenstva, doprava lodí je zabezpečená organizátormi. Povinná plávacia vesta. Plávacie vesty zabezpečí organizátor. Všetci účastníci tejto disciplíny musia vedieť plávať. Táto disciplína sa uskutoční na rieke Bodrog v úseku Ladmovce – Borša.

2. Beh:
Trať povedie po spevnených a nespevnených komunikáciách obce Borša.

3. Bicykel:
Trať povedie po spevnených a nespevnených komunikáciách obce Borša, Viničky, Ladmovce. Doporučený je horský, trekový a gravel bicykel. Bicykle s elektro, alebo motorovým pohonom nie sú povolené. Účastníci štartujú na vlastných bicykloch, alebo na bicykloch poskytnutých organizátormi. Počet bicyklov poskytnutých organizátormi je obmedzený. Dopravu vlastných bicyklov si zabezpečujú pretekári, dopravu bicyklov poskytnutých organizátormi, zabezpečuje organizátor. Hygienické odporúčania: Podľa platných aktuálnych opatrení v čase pretekov. Bezpečnostné opatrenia: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Pred súťažou doporučujeme preventívnu prehliadku u všeobecného lekára. Všetci pretekári musia mať minimálne 18 rokov. Všetci účastníci disciplíny „loď“ musia vedieť plávať, plávacia vesta povinná. Plávacie vesty zabezpečí organizátor. Enviromentálne opatrenia: Celá organizácia pretekov dbá čo na najmenšiu produkciu odpadov, hluku, preto si, prosím, prineste vlastnú fľašu/nádobu na vodu. Voda a občerstvenie bude pre registrovaných účastníkov zabezpečená.

Ubytovanie: Účastníci si zabezpečujú ubytovanie sami. Zoznam poskytovateľov ubytovania - Ubytovanie | Tokaj
(tokajregion.sk). Možnosť ubytovania v stanoch v obci Borša (pri amfiteátri).

Program:

Sobota 14.8.2021
07:00 - 08:00 Registrácia (Borša, pri amfiteátri)
08:00 - 08:30 Privítanie a výklad trate, príprava pretekárov na štart
08:30 – 09:15 Presun účastníkov na štart prvej disciplíny (Ladmovce).
09:30 Štart pretekov.
13:30 Ukončenie pretekov.
13:30 - 17:30 Voľný program.
17:30 – 19:30 Vyhlásenie výsledkov, kultúrny program, ochutnávka vína.

Časový rozvrh pretekov, trať pretekov sa môže v priebehu meniť vzhľadom na počet prihlásených účastníkov, technické problémy, či počasie, pandemické opatrenia, bezpečnostné opatrenia. Organizátor má právo nevyhlásiť súťaž vo všetkých plánovaných kategóriách ak sa v danej kategórii neprihlásia 3 účastníci. Prihlásení pretekári o tom budú včas upovedomení. Odporúčaný program pred a po podujatí: bude zverejnený na stránke www.tokajride.sk mimálne 3 dni pred pretekmi.


Prihlasovanie: vyplnením formulára na https://forms.gle/s1YweVujff2aKMFn7, najneskôr do piatka, 13.08.2021, do 18.00 hod

Info: www.surfclub.sk, www.facebook.com/kamikse, www.kamikse.sk, www.tokajride.eu

Účastník týmto udeľuje súhlas Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice, občianske združenie, Watsonova 1912/4A, Košice, IČO: 51285193, na nahrávanie, filmovanie, vytváranie mediálnych výstupov, využívanie jeho mena, zobrazenia, hlasu, vzhľadu a športového výkonu k vytvoreniu audiovizuálneho a akéhokoľvek iného diela; k televíznemu a inému šíreniu vo všetkých formách; k zaobstaraniu ľubovoľného množstva kópii a k použitiu týchto kópii všetkými komerčnými i nekomerčnými spôsobmi za účelom propagácie podujatia; k vytvoreniu ďalšieho audiovizuálneho diela a iného diela a k využitiu tohto ďalšieho diela v rozsahu stanovenom v tomto odseku.

Ďakujeme za podporu Mestu Košice a Slovenskému zväzu jachtingu.

Viac o našich partneroch »

Project International Youth Sport Partnership is supported by a grant from Norway through the Norway Grants
and co-financed by a State Budget of the Slovak republic. Also this web was created thanks to the support of these partners:

Supported by a grant from Norway through the Norway Grants.
www.norwaygrants.sk